Nasz zespół

Anna Wojda

CONSULTANT, REAL ESTATE

Anna zdobyła doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego (analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi GIS) oraz przy analizach optymalnego zagospodarowania, gdzie na podstawie uwarunkowań planistycznych, zapotrzebowania rynku i kwestiach ekonomiczno-finansowych opracowywała rekomendacje dla realizacji projektów inwestycyjnych. Przygotowywała także analizy finansowe obejmujące w szczególności zabezpieczenia na kredytach i analizy opłacalności w oparciu o modelowanie finansowe.

Brała udział w projektach przygotowania studium wykonalności międzynarodowej wystawy, procesach pozyskiwania inwestorów, angażowała się w projekty przygotowania strategii rozwoju, czy przeglądu aktywów stanowiących własność podmiotów sektora prywatnego i publicznego.

Anna rozwija swoje zainteresowanie rynkiem nieruchomości, a w szczególności projektami z zakresu optymalnego sposobu zagospodarowania, analizami opłacalności inwestycji i wykorzystaniu danych geoprzestrzennych we wspomnianych obszarach.

SPECJALIZACJE:

Analizy optymalnego zagospodarowania nieruchomości
Opłacalność inwestycji
Analizy geoprzestrzenne

M: + 48 728 861 958
E: anna.wojda@ngladvisory.com