Nasz zespół

Krzysztof Sakierski

DIRECTOR, REAL ESTATE

Krzysztof od początku swojej kariery zawodowej jest związany nierozerwalnie z nieruchomościami. Przez 14 lat pracował w doradztwie specjalizując się w projektach optymalizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, gdzie głównym przedmiotem zawsze były nieruchomości.

Zrealizował szereg analiz optymalnego sposobu zagospodarowania oraz masterplannów dla klientów w Polsce, CEE oraz Gruzji. Przeprowadził wiele projektów dotyczących rewitalizacji, tematyki uchwały krajobrazowej, gdzie prowadził liczne konsultacje publiczne z mieszkańcami polskich miast. Wspierał klientów w transakcjach sprzedaży oraz wynajmu powierzchni biurowej oraz logistyczno-magazynowej.

Doradzał klientom prywatnym, publicznym, w tym spółkom miejskim oraz spółkom Skarbu Państwa.

Przed dołączeniem do NGL pracował w międzynarodowej firmie doradczej, firmach deweloperskich oraz u pośredników w obrocie nieruchomościami.

Krzysztof uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku Finanse i Bankowość, na specjalizacji Rachunkowość. Skończył studia podyplomowe Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Instytutu CCIM oraz RICS.

SPECJALIZACJE:

Analizy optymalnego zagospodarowania nieruchomości
Masterplanning
Optymalizacja wykorzystania nieruchomości
Pośrednictwo