Nasz zespół

Dr Michał Nowakowski

HEAD OF NEWTECH

Ekspert w obszarze sektora finansowego, w tym innowacji finansowych (FinTech), finansów zdecentralizowanych oraz Central Bank Digital Currency, usług płatniczych i bankowości korporacyjnej.

Często podejmuje inicjatywę oraz reaguje na zmieniające się warunki projektu. Cechuje go także zrozumienie potrzeb biznesowych przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk prawno-regulacyjnych, które wpływają na prowadzoną działalność. Pracował zarówno w krajowych (KNF, BFG, NBP), jak i międzynarodowych (IMF, EBC) sieciach bezpieczeństwa finansowego. Pracował przy implementacji PSD2, MiFID2 czy CRDV/CRRII, a także uczestniczył na poziomie unijnym i krajowym w pracach przy tworzeniu pakietu BRRD2.

Michał współpracował z instytucjami finansowymi, w tym w szeroko rozumianym obszarze transformacji cyfrowej oraz automatyzacji i eliminacji zbędnych procesów oraz badań i rozwoju (R&D), a także uczestniczył w licznych pracach w grupach roboczych przy Związku Banków Polskich. Pracował także w projekcie całkowicie cyfrowego banku (challenger bank) jako Deputy General Counsel.

Jest zastępcą przewodniczącego grupy roboczej przy KPRM ds. Sztucznej Inteligencji w obszarze prawo i etyka oraz przewodniczącym w grupie dla sektora finansowego, a także ekspertem zewnętrznym konsorcjum w projekcie EBOR oraz Komisji Europejskiej w sprawie stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji technologicznych w obszarze finansów. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. w zakresie Zarządzania Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej oraz w zakresie Prawa w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego.

SPECJALIZACJE:

Nowe technologie (AI, blockchain)
Dane osobowe i nieosobowe
PayTech, FinTech, RegTech, LegalTech