Nasz zespół

Adam Duda

GENERAŁ BRYGADY REZERWY | EXPERT

Adam jest generałem brygady rezerwy. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz kierowaniu procesami logistycznymi w Siłach Zbrojnych.

Jako szef sztabu dywizji przez 5 lat kierował działalnością organizacyjno-kadrową, rozpoznawczą, operacyjną, logistyczną, współpracą cywilno-wojskową oraz dowodzeniem i łącznością dywizji. Ponadto ma doświadczenie w realizacji zabezpieczenia logistycznego, w tym materiałowego, technicznego i transportowego jednostek wojskowych.

Adam zna specyfikę polskiego rynku obronnego oraz procedury zakupowe sektora rządowego. Współpracował również bezpośrednio z firmami branży zbrojeniowej z kraju i z zagranicy. Jest specjalistą w zakresie prawa zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej oraz procedur FMS/DCS w USA.

Odpowiadał za proces pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, prowadził fazy analityczno-koncepcyjne i opracowywał studia wykonalności oraz wymagania techniczne, podpisywał umowy na dostawy sprzętu wojskowego, nadzorował projekty badawczo-rozwojowe, kierował audytem i wdrażaniem kontroli zarządczej. 

Adam ma wysoko rozwinięte umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym. Przez trzy lata był członkiem rady nadzorczej NATO Support and Procurement Agency (NSPA) w Luksemburgu. W 2007 roku uczestniczył w operacji Iraqi Freedom. Służąc przez ponad 20 lat w jednostkach bojowych uczestniczył w wielu ćwiczeniach w kraju i za granicą. W 2022 roku wykładał też w Baltic Defence College w Tartu (Estonia).

SPECJALIZACJE:

Sektor obronny
Procedury zakupowe
Doradztwo biznesowe
Logistyka

M: + 48 884 962 100
E: adam.duda@ngladvisory.com