Nasz zespół

Mirosław Mordel

KONTRADMIRAŁ (REZ.) | EXPERT

Mirosław Mordel jest Kontradmirałem (Rez.).
Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni został skierowany do służby na okrętach podwodnych, gdzie kolejno zajmował stanowiska dowódcy działu ORP „Sokół”, dowódcy działu ORP „Orzeł”, zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy ORP „Dzik”.
W 1996 roku ukończył podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1997 roku objął stanowisko szefa Sztabu Dywizjonu Okrętów Podwodnych, a w 1999 roku został starszym specjalistą Oddziału Operacyjnego Sztabu Marynarki Wojennej. W 2000 roku ukończył kurs sztabowy w Akademii Dowodzenia Bundeswehry, a następnie pełnił służbę na stanowisku specjalisty ds. planowania ćwiczeń okrętów podwodnych w Dowództwie Okrętów Podwodnych NATO Wschodniego Atlantyku w Northwood. W 2003 roku został mianowany zastępcą dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych, a w marcu 2004 roku jego dowódcą. Dowodzony przez niego dywizjon dwukrotnie został uhonorowany Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP, za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2006 roku i 2007 roku.
W 2007 roku został wyznaczony do służby w sztabie Marynarki Wojennej, gdzie objął obowiązki zastępcy, a w 2008 roku szefa Zarządu Planowania Rozwoju Marynarki Wojennej. Od lipca 2009 roku do czerwca 2010 roku odbywał Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport. Po ukończeniu studiów objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP. Od 2013 roku służył w zespole ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W 2014 roku objął dowodzenie największym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej RP – 3 Flotyllą Okrętów w Gdyni. W 2014 roku odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień kontradmirała. W 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Inspektora Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, które zajmował do czerwca 2018 roku. W 2019 roku zakończył zawodową służbę wojskową.

SPECJALIZACJE:

Sektor obronny
Procedury zakupowe
Doradztwo biznesowe
Logistyka
Mocne doświadczenie techniczne / operacyjne

M: + 48 661 049 552
E: miroslaw.mordel@ngladvisory.com