SEKTORY

Nieruchomości

 

Nasz zespół to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie w zakresie nieruchomości sektora prywatnego i publicznego, zdobytym na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.
Zapewniamy pełne i niezależne spojrzenie na rynek na podstawie dokładnych badań rynkowych i głębokiego zrozumienia bieżących trendów wpływających na poszczególnych graczy rynku nieruchomości. Korzystamy z kompleksowej metodyki, która bazuje na naszych umiejętnościach w zakresie oceny efektywności wykorzystania nieruchomości, ich wyceny, oceny finansowej proponowanych rozwiązań oraz planowania przestrzennego pokazującego stan docelowy. Polegamy na bazie Grupy NGL w zakresie aspektów prawnych i podatkowych oraz naszych partnerów z zakresu technicznego, środowiskowego oraz architektonicznego by świadczyć kompleksowe usługi dla naszych klientów.

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

 

  • Analizy optymalnego zagospodarowania nieruchomości
  • Studia wykonalności
  • Ocena strategii inwestycyjnych
  • Analiza rynku nieruchomości
  • Optymalizacje kosztowe wykorzystania nieruchomości
  • Analizy przestrzenne
  • Ocena ryzyka
  • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji portfela nieruchomości
  • Doradztwo transakcyjne (M&A)
  • Wsparcie w negocjacjach warunków handlowych umowy kupna lub sprzedaży

NARZĘDZIA ZAAWANSOWANE

W ramach naszej pracy wykorzystujemy narzędzia geoprzestrzenne, które wspomagają nas w wykonywaniu szczegółowych analiz lokalizacji, potencjału nieruchomości i warunków rynkowych, umożliwiają zbadanie lokalnej konkurencji oraz istniejące i prognozowane zapotrzebowanie na definiowany profil funkcji.
W naszych projektach chcemy dostarczać najwyższą wartość w sposób dostępny dla szerokiego grona odbiorców. Chęć rozwoju w stronę analiz wielokryterialnych oraz wizualizacji wyników na modelach trójwymiarowych przedkładamy ponad znane od lat na rynku rozwiązania w postaci statycznych raportów przeznaczonych dla ograniczonej grupy docelowej. Chcemy bowiem dostarczać rozwiązania poza schematem, które niosą za sobą korzyści zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Interakcje z interesariuszami, uwzględnianie ich opinii i spostrzeżeń odnośnie proponowanych rozwiązań pomagają nam wzmocnić proponowane przez nas rozwiązania. Wyróżnia nas koncentracja na długofalowym spojrzeniu na proponowane projekty, co pozwala wprowadzić elementy wzmacniające odporność proponowanych rozwiązań na zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

SPECJALIŚCI W ZASIĘGU RĘKI

Sieć sprawdzonych partnerów branżowych

Podczas realizacji projektu, jeśli jest taka potrzeba, możemy zaoferować współpracę ze sprawdzonymi specjalistami z branży.

Zbudowaliśmy sieć sprawdzonych kontaktów, którą stale rozwijamy o nowych ekspertów. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom kompletną usługę uzupełnioną o wysoko specjalistyczne kompetencje.

Każdy z naszych partnerów doskonale rozumie potrzeby biznesowe, ma wysokie standardy etyczne i jakościowe oraz potrafi otwarcie współpracować.

Dlaczego my?

Z

Znajomość rynku

Posiadamy zespół specjalistów oferujących szerokie doświadczenie związane z nieruchomościami prywatnymi i publicznymi

Kompleksowe podejście

W skład Grupy NGL wchodzi szeroka grupa ekspertów specjalizujących się w obsłudze rynku nieruchomości. Doradzamy w zakresie operacyjnym, prawnym, podatkowym oraz transakcyjnym.

Tworzenie możliwości biznesowych

Dzięki znajomości uwarunkowań rynkowych wspieramy naszych klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji dotyczących wykorzystania nieruchomości.

Wiedza sektorowa

Posiadamy doświadczenie na projektach z zakresu nieruchomości dla podmiotów zarówno publicznych i prywatnych.

Eksperci branżowi

Współpracujemy z ekspertami z dziedziny architektury, kosztorysowania, transportu i logistyki, środowiskowej oraz wyceny nieruchomości.

Zaawansowane narzędzia analityczne

Wykorzystujemy narzędzia geoprzestrzenne (GIS), które wspierają nas w wykonywaniu szczegółowych analiz lokalizacji, potencjału nieruchomości i warunków rynkowych.

Przykłady projektów

Ekspertyza dotycząca optymalnego kierunku rozwoju lokalnego zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni

 

Wspieraliśmy Miasto Gdynia w realizacji projektu, stanowiącego podstawę do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla strategicznej rezerwy w Gdyni.
Nasze prace obejmowały analizy społeczne, ekonomiczne i rynkowe, mające na celu określenie zapotrzebowania na poszczególne funkcje nieruchomości, które mogą stanowić kreatywne centrum dynamicznie rozwijającej się dzielnicy.

Analiza optymalnego wykorzystania powierzchni biurowej wraz z obsługą brokerską wynajmu

Zespół doradzał w zakresie analizy zapisów umowy w kontekście zgodności z wymogami polskiego prawa oraz porównania oferowanych stawek czynszu i warunków najmu ze standardami rynkowymi. Projekt obejmował również analizę obecnego wykorzystania powierzchni biurowej klienta w celu zaproponowania podstaw do opracowania space planu w nowej lokalizacji.

Weryfikacja postanowień umów inwestycyjnych typu condo-hotel w oparciu o warunki rynkowe i doradztwo prawne

 

Nasz zespół zapewnił wsparcie w procesie komercjalizacji inwestycji condo-hotelowej w oparciu o wymagania rynku. W ramach projektu dokonaliśmy przeglądu wzorców umownych Klienta w celu weryfikacji zapisów oraz przedstawienia propozycji zmian prawnych i handlowych. Nasza rola obejmowała również doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań dotyczących zarządzania nieruchomościami wspólnymi w inwestycji.